Tietosuojaseloste

JTV-Sähkö Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

JTV-Sähkö Oy on kolme henkilötietorekisteriä: asiakasrekisteri, laiterekisteri sekä laskutusrekisteri. Kaikissa kolmessa rekisterissä rekisterinpitäjä on JTV-Sähkö Oy. Rekisterit sisältävät sekä yritysten tietoja että yksityisten ihmisten henkilötietoja, tarkemmin nimet ja osoitteet. Asiakasrekisteriä käytetään vain asiakassuhteeseen liittyvän viestintään, laiterekisteriä tuotetuen ja asiakaspalvelun tarjoamiseen sekä laskutusrekisteriä laskutuksen hoitamista varten. Markkinointiviestintää varten pyydetään aina erillinen suostumus.

Lisäksi kävijöiden on syytä huomioida, että verkkosivualustan www.domainhotelli.fi tarjoaja Automattic kerää tiettyjä tietoja muun muassa voidakseen tarjota palvelua kävijöille sekä parantaakseen palvelunsa toimivuutta ja vierailijoiden tarpeisiin vastaavuutta. Automatticin keräämiin tietoihin kuuluu paitsi sivustolla vierailijan antamat tiedot myös muun muassa automaattisesti kerätty data. Tutustuthan tarkemmin Automatticin yksityisyydensuojaan seuraavista linkeistä: Privacy Policy (koko käytäntö), Privacy Notice (lyhyempi lauseke).

Yrityksellä on myös sivu Facebookissa. Kävijää pyydetään huomioimaan, että Facebookissa pätevät alustan omat yksityisyydensuojan käytännöt. Facebookin yksityisyydensuojaan pääse tutustumaan muun muassa täällä.

Laskutusrekisteri on Talenomin Mezo-järjestelmässä. Talenomin tietosuojalausekkeeseen pääset tutustumaan Mezon käyttöehdoissa.

JTV-Sähkö Oy on sitoutunut toimimaan tietosuoja-asetuksen ja sitä soveltavan lainsäädännön periaatteiden mukaisesti voidakseen palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Luethan alla olevan tietosuojaseloste huolellisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 30.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: JTV-Sähkö Oy, y-tunnus 2899323-5, Varikontie 14, 80400 Ylämylly.

Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö: yrittäjä Jouni Vänskä, jouni.vanska@jtv-sahko.fi, puh. +35844 570 6501

Verkkosivuston osoite on https://jtvsahko.com/

2. Rekisterin nimi

Yritys käyttää rekistereistä nimiä asiakasrekisteri, laiterekisteri sekä laskutusrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

JTV-Sähkö Oy:n asiakas-, laite- ja laskutusrekisterien sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä antamia tietoja ja niiden käsittelyn perusteina ovat henkilön itsensä antama suostumus sekä asiakassuhteen hoitaminen. Laskutusrekisterin tietojen käsittely perustuu kaupan yhteydessä tehtyyn sopimukseen.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista tai poistaa tietonsa itse. Henkilön niin halutessa pyydetyt henkilötiedot poistetaan henkilörekisteristä vuorokauden kuluessa. On syytä huomioida, että tietojen poistaminen voi vaikeuttaa asiakassuhteen hoitamista.

Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä.

4. Rekisterin tietosisältö

JTV-Sähkö Oy kerää tietoja laskutuksen hoitamista varten sekä voidakseen tarjota tuotetukea ja henkilökohtaisempaa palvelua. Verkkosivuilla olevalla lomakkeella sinulta pyydetään henkilötietoja kuten nimi ja sähköpostiosoite asiakaspalvelun tarjoamiseksi. Lisäksi sinulta voidaan pyytää täydentäviä henkilötietoja kuten puhelinnumero tai osoite, mikäli palvelun toimittaminen näitä vaatii.  

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen kerääminen JTV-Sähkö Oy:n asiakas- ja laiterekistereihin perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Tietojen kerääminen JTV-Sähkö Oy:n laskutusrekisteriin perustuu sopimukseen, joka solmitaan kaupan yhteydessä. Kerätyt tiedot ovat henkilön itsensä antamia tietoja. Kyseisellä henkilöllä on myös sekä oikeus että mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennettuja tietoja ja poistaa ne niin halutessaan.

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin tiedot ovat yksinomaan JTV-Sähkö Oy käyttöön, eikä JTV-Sähkö koskaan luovuta, myy tai vuokraa saamiaan tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa.

Asiakas- ja laiterekisterien tietojen säilytys tapahtuu ulkoisella kiintolevyllä, joka ei ole jatkuvassa verkkoyhteydessä. Tietojen käsittelyn yhteydessä kovalevy yhdistyy käytön ajaksi verkkoyhteyteen. Tietojen säilytykseen ja käsittelyyn käytetty laitteisto on asianmukaisesti suojattu ja säilytys lukitussa tilassa. Laskutusrekisterin tietoja säilytetään Talenomin Mezo-järjestelmän sivustolla, jonka palvelimet sijaitsevat Talenomin tiloissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjänä ainoastaan JTV-Sähkö Oy  edustajalla on käyttöoikeus kerättyihin tietoihin.  Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Tietojen suojauksesta on huolehdittu asiallisella tavalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista sekä käsittelyn rajoittamista.  Hän voi myös vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietojen keruu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Halutessasi voit pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Jos haluat tarkempaa tietoa omien tietojesi käsittelystä, tarkistaa mitä tietoja sinusta on tallennettuna tai muokata, lisätä tai poistaa tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen  jouni.vanska@jtv-sahko.fi.

9. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättäminen

Jos et halua tietojasi käsiteltävän tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pidättäydy toimittamasta tietoja lomakkeiden ja muiden yhteydenottovälineiden kautta. Huomioithan, että tämä voi estää tuotteiden ja palveluiden myymisen sekä tarjouspyyntöihin vastaamisen ja voi heikentää mahdollisuuksia hoitaa asiakassuhdetta.